(รวมถึง ผู้ผลิตปลายน้ำ ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีก) หรือส่งตรงถึงลูกค้าปลายทาง

(รวมถึง ผู้ผลิตปลายน้ำ ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีก) หรือส่งตรงถึงลูกค้าปลายทาง

มูลค่าของสินค้าในตลาดนี้รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องที่ขายโดยผู้สร้างสินค้าสารยับยั้งโปรตีนหมายถึงสารประกอบที่รบกวนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการผลิตโปรตีนใหม่ในเซลล์ สารยับยั้งโปรตีนทำงานที่ระดับไรโบโซม ซึ่งได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างโครงสร้างไรโบโซมแบบโปรคาริโอตและยูคาริโอตประเภทผลิตภัณฑ์หลักของสารยับยั้งโปรตีน ได้แก่ สารยับยั้งโปรตีนไคเนส โมโนโคลนอลแอนติบอดี และอื่นๆ 

โมโนโคลนอลแอนติบอดีเป็นโมเลกุลที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการซึ่งออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่

เป็นแอนติบอดีทดแทน ฟื้นฟู ปรับปรุง แก้ไข หรือเลียนแบบการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์ที่ไม่ต้องการ เช่น เซลล์มะเร็งสารยับยั้งโปรตีนใช้ในการรักษามะเร็ง โรคอักเสบ และอื่นๆ ที่จำหน่ายโดยร้านขายยาในโรงพยาบาล ร้านขายยาอิสระ และร้านขายยาออนไลน์

ความชุกที่เพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังคาดว่าจะมีส่วนทำให้ตลาดสารยับยั้งโปรตีนเติบโตในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ โรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคภูมิต้านตนเองกำลังแพร่หลายมากขึ้นตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก โรคเรื้อรังคาดว่าจะกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับ 7 ของโลกภายในสิ้นปี พ.ศ. 2573 

ในสหรัฐอเมริกา มีจำนวนถึง157ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 โดย 87 ล้านคนมี หลายเงื่อนไข

สารยับยั้งโปรตีนใช้สำหรับรักษาโรคเหล่านี้โดยมีผลข้างเคียงน้อยลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นความต้องการของตลาดสารยับยั้งโปรตีนราคาสูงของสารยับยั้งโปรตีนที่ใช้กับมะเร็งคาดว่าจะจำกัดการเติบโตของตลาดสารยับยั้งโปรตีนในไม่ช้า โมโนโคลนอลแอนติบอดีเป็นโปรตีนประเภทหนึ่งที่ผลิต

ในห้องปฏิบัติการเพื่อจับสารในร่างกายรวมถึงเซลล์มะเร็ง และใช้ในการรักษาประเภทต่างๆ มะเร็ง.การบำบัดด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีถือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อใช้กับมะเร็ง ตัวอย่างเช่น ตามข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ราคาเฉลี่ยของโมโนโคลนอลแอนติบอดีอยู่ที่ 96,731 ดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับการผสมสิ่งบ่งชี้ของโมโนโคลนอลแอนติบอดี 34 รายการ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีด้านเนื้องอกวิทยาและโลหิตวิทยาคิดเป็น 40% ของชุดค่าผสมบ่งชี้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ได้รับการอนุมัติ แต่คิดเป็นมากกว่า 85% ของราคา100,000 ดอลลาร์หรือสูงกว่า 

ราคาของโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้านเนื้องอกวิทยาหรือโลหิตวิทยาสูงกว่าที่ใช้กับความผิดปกติของเมตาบอลิซึมหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด149,622 ดอลลาร์สูงกว่าในสาขาจักษุวิทยา106,830 ดอลลาร์สูงกว่าในโรคติดเชื้อหรือภูมิแพ้128,856 ดอลลาร์ และ สูงกว่าในวิทยาภูมิคุ้มกัน98,981 ดอลลาร์ดังนั้น ราคาที่สูงของสารยับยั้งโปรตีนรวมถึงโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับการรักษาโรคมะเร็งคาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาด

credit: ronaldredito.org
cheapcustomsale.net
trinitycafe.net
faultyvision.net
luxurylacewigsheaven.net
norpipesystems.com
devrimciproletarya.info
derrymaine.net
tomsbuildit.org
taboocartoons.net